Sme tu na to, aby sme pomáhali

Môj iPhone zobrazuje správu „Chyba siete“

Ak tvoja aplikácia zobrazí hlásenie o chybe siete, skús nasledujúce kroky:

1. VYPNI pripojenie Wi-Fi v časti Nastavenia > Wi-Fi.
2. V ponuke Nastavenia > Režim lietadlo vypni Režim lietadlo.
3. V ponuke Nastavenia > Mobilné > Mobilné dáta zapni mobilné dáta.
4. Uisti sa, že v nastaveniach Mobilné dáta > Použiť mobilné dáta pre: je povolená aplikácia Uber Partner.

Po dokončení týchto krokov sa skús znova pripojiť.

Ak sa ti stále zobrazuje hlásenie o chybe siete, môžeš tiež prejsť do časti Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Upozorňujeme, že si takto môžeš vymazať všetky uložené heslá v telefóne.