Sme tu na to, aby sme pomáhali

Môj telefón s Androidom zobrazuje správu Chyba siete

Ak tvoja aplikácia zobrazí hlásenie o chybe siete, skús nasledujúce kroky:

1. VYPNI pripojenie Wi-Fi v časti Nastavenia > Wi-Fi > Vypnúť.
2. VYPNI režim Lietadlo v časti Nastavenia > Režim Lietadlo > Vypnúť.
3. ZAPNI mobilné dáta v aplikácii v časti Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete (hlavička) > Viac... > Mobilné siete > Dáta povolené.

Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, skús reštartovať telefón pridržaním tlačidla napájania a vybraním možnosti Vypnúť alebo Reštartovať.