Sme tu na to, aby sme pomáhali

Prispôsobenie zvuku

Nastavenia zvuku aplikácie pre vodiča si môžeš prispôsobiť tak, ako ti to počas šoférovania vyhovuje.

Prístup k ovládaniu zvuku:
1. Ťukni na svoju profilovú ikonu.
2. Vyber možnosť Účet a potom možnosť Nastavenia aplikácie.
3. Prejdi do časti Zvuky a hlas a prispôsob si nastavenia.

OVLÁDANIE HLASITOSTI
Okrem ovládania hlasitosti na telefóne so systémom iOS alebo s Androidom môžeš nastaviť hlasitosť aplikácie na nízku, strednú alebo vysokú. Táto funkcia upraví hlasitosť hlasu a zvukov upozornení na cestu (napr. objednávky cesty, stornovania jázd atď.) bez zmeny hlasitosti telefónu.

Predvolené nastavenie: Hlasné

Profi tip: Nechaj si nastavenie hlasitosti aplikácie na vysokej úrovni, aby bola rovnaká ako hlasitosť telefónu. Ak chceš otestovať hlasitosť aplikácie, pripoj sa a vypočuj si, aká bude hlasitosť zvuku upozorňujúceho, že si online.

ČÍTANIE SPRÁV OD CESTUJÚCICH
Nechaj si nahlas čítať správy od cestujúcich. Budeš sa tak môcť pozerať na cestu s rukami na volante.

Predvolené nastavenie: Zapnuté

Profi tip: Nechaj túto funkciu zapnutú. Budeš tak vedieť o všetkých správach od cestujúcich.

UPOZORNENIA SÚVISIACE S CESTOU
Aplikácia pre vodiča ti môže oznámiť dôležité upozornenia súvisiace s cestou, napríklad nové vyzdvihnutia cestujúcich, informácie o ďalšom cestujúcom, zmeny cieľa a stornovania.

Predvolené nastavenie: Vypnuté

Profi tip: Túto funkciu zapni. Nezmeškáš tak žiadne nové informácie súvisiace s cestujúcimi.

HLASOVÁ NAVIGÁCIA
Keď používaš navigáciu Uber, môžeš si nechať nahlas predčítať podrobné pokyny. Táto funkcia funguje iba so zapnutým režimom podrobnej navigácie, ktorý môžeš aktivovať v nastaveniach aplikácie výberom možnosti Navigácia a potom možnosti Zvukové navádzanie.

Predvolené nastavenie: Zapnuté

Profi tip: Nechaj túto funkciu zapnutú, hlavne vtedy, ak dobre nepoznáš oblasť, v ktorej šoféruješ. Ak chceš funkciu vypnúť, ťukni na pole Navigácia a vypni ikonu zvuku.

PREHRÁVANIE NAVIGÁCIE UBER CEZ BLUETOOTH VOZIDLA
V autách s rozhraním Bluetooth si môžeš nechať prehrávať navigáciu Uber (t. j. podrobné pokyny navigácie) cez reproduktory v aute. Ak si cez Bluetooth prehrávaš nejakú hudbu, navigácia Uber ju vždy nakrátko preruší s pokynmi alebo aktualizáciami.

Ak chceš túto funkciu zapnúť, pripoj svoj telefón k rozhraniu Bluetooth vozidla. Spravíš to v nastaveniach Bluetooth telefónu a auta.

ZVUKOVÝ PRENOS POČAS NABÍJANIA TELEFÓNU
Potrebuješ si nabiť telefón a chceš počas toho prehrávať hudbu? Pripoj telefón k rozhraniu Bluetooth auta. Môžeš tak streamovať hudbu a zároveň budeš počuť aj upozornenia aplikácií a upozornenia súvisiace s cestou.

Poznámka: Niektorí vodiči nahlásili problémy s nefungujúcim zvukovým prenosom, keď je telefón pripojený k rozhraniu Bluetooth a súčasne sa nabíja. Pracujeme na náprave.