Sme tu na to, aby sme pomáhali

Zdravotné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa koronavírusu

Vzhľadom na obavy týkajúce sa koronavírusu (COVID-19) úzko spolupracujeme s úradmi verejného zdravotníctva, aby sme ti poskytli najaktuálnejšie pokyny, ako chrániť seba aj ostatných.

Riaď sa týmito odporúčaniami:

– AK SA NECÍTIŠ DOBRE, ZOSTAŇ DOMA – ak máš mierne príznaky choroby, respiračné príznaky alebo horúčku (38 °C alebo 100,4 °F alebo vyššiu), zostaň doma a drž sa ďalej od ostatných. Ak sa príznaky zhoršia, zavolaj lekárovi.

– ČASTO SI UMÝVAJ RUKY – umývaj si ruky tekutým mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd alebo na dezinfekciu rúk používaj dezinfekčný prostriedok s obsahom alkoholu aspoň 60 %. Nedotýkaj sa neumytými rukami očí, nosa ani úst.

– PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ SI ZAKRÝVAJ TVÁR – na zakrytie kašľa a kýchnutia použi vreckovku, ktorú potom zahoď do koša, a umy si ruky. Ak nemáš poruke vreckovku, kašli alebo kýchaj do lakťa.

– ČISTI A DEZINFIKUJ SVOJE VOZIDLO – venuj osobitnú pozornosť povrchom, ktorých sa s cestujúcimi často dotýkate.

A samozrejme, ak sa z bezpečnostných dôvodov bojíš vyzdvihnúť cestujúceho, môžeš odmietnuť alebo zrušiť cestu. Je však absolútne proti pravidlám používateľskej príručky Uberu diskriminovať kohokoľvek na základe rasy alebo národnosti.
Ďalšie informácie nájdeš na webovej stránke nižšie.