Sme tu na to, aby sme pomáhali

Informácie o úniku údajov v roku 2016

V októbri 2016 sa v Uberi odohral bezpečnostný incident, v dôsledku ktorého na internet unikli údaje o účtoch vodičov a cestujúcich.

Postihnuté boli účty vodičov po celom svete. Konkrétne šlo o mená, e-mailové adresy a čísla mobilných telefónov. Ďalej boli stiahnuté čísla vodičských preukazov asi 600 000 vodičov z USA. Naši externí forenzní experti nezistili, že by došlo aj k úniku záznamov o polohe súvisiacich s cestami, čísiel platobných kariet, čísiel bankových účtov, čísiel sociálneho poistenia alebo dátumov narodenia.

Keď sme sa o tomto incidente dozvedeli, okamžite sme zaviedli príslušné opatrenia, aby sme ochránili údaje, zabránili ďalšiemu neoprávnenému prístupu a posilnili naše zabezpečenie.

Postihnutých vodičov v súčasnosti oslovujeme e-mailom alebo poštou a ponúkame im bezplatné sledovanie bonity a ochranu pred krádežami identity.

Keď sme sa v novembri 2016 o tomto incidente dozvedeli, zaviedli sme opatrenia, aby sme spomínané riziko izolovali a predišli prípadným škodám. Vodičom sme o tom ale nepovedali. Myslíme si, že to bola chyba, a preto teraz podnikáme uvedené kroky. V súvislosti s týmto incidentom sme nezaregistrovali žiadne podvody ani zneužitia údajov.
Prihlásiť sa a odoslať dotaz