Sme tu na to, aby sme pomáhali

Môj telefón s Androidom zobrazuje správu „Chyba siete“

Ak tvoja aplikácia zobrazuje správu o chybe siete, postupuj podľa týchto krokov:

1. V aplikácii Nastavenia > Wi-Fi vypni sieť Wi-Fi.
2. V aplikácii Nastavenia > Režim lietadlo vypni Režim lietadlo.
3. Zapni mobilné dáta v aplikácii Nastavenia > Bezdrôtové a mobilné siete (hlavička) > Viac... > Mobilné siete > Dáta povolené.

Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, skús reštartovať telefón pridržaním tlačidla napájania a vybraním možnosti Vypnúť alebo Reštartovať.
Prihlásiť sa a odoslať dotaz