Sme tu na to, aby sme pomáhali

Úprava osobného profilu alebo profilu pre služobné jazdy

Profil jázd upravíš nasledovne:

1. Otvor aplikáciu Uber a ťukni na ikonu ponuky.
2. Vyber možnosť Platba a prejdi do časti Profily cestujúceho.
3. Ťukni na profil, ktorý chceš aktualizovať, a potom na položku, ktorú chceš upraviť.

Vo firemnom profile môžeš upraviť názov profilu, priradený e-mail, predvolený spôsob platby, frekvenciu cestovných výpisov a poskytovateľa výdavkov.

POZNÁMKA: Vo firemnom profile, ktorý spravuje firma, môžeš upraviť iba predvolený spôsob platby a frekvenciu cestovných výpisov. Všetky ostatné zmeny musí vykonať správca účtu.

Ak chceš pridať alebo aktualizovať spôsob platby a priradiť ho k profilu, postupuj podľa pokynov v článku dole.