Sme tu na to, aby sme pomáhali

Čo obsahuje súbor údajov na stiahnutie?

Podľa toho, ako používaš platformu Uber, môžu stiahnuté údaje obsahovať nasledujúce súčasti:

ÚDAJE O ÚČTE (ACCOUNT DATA)
Údaje o účte budú zahŕňať napríklad tieto informácie:
– tvoje meno a e-mailovú adresu, telefónne číslo, hodnotenia a dátum registrácie v Uberi,
– odporúčacie kódy vydané Uberom,
– informácie o spôsoboch platby, napríklad dátum vytvorenia a zmeny spôsobu platby, názov
vydávajúcej banky, fakturačnú krajinu, typ spôsobu platby (Visa, prevod atď.),
– metaúdaje rozhovorov s podporou Uberu,
– komunikácie medzi vodičom a cestujúcim alebo kuriérom a zákazníkom (v údajoch
nájdeš iba správy od teba).

ÚDAJE O CESTUJÚCOM (RIDER DATA)
Údaje o cestujúcom zahŕňajú informácie použité na dopravu do cieľa, ako napr.:
– časy a miesta objednania, začatia a ukončenia ciest a tiež najazdená vzdialenosť,
– ceny jázd a ich mena,
– údaje o používaných mobilných zariadeniach za posledných 30 dní, ako sú operačný systém zariadenia, model zariadenia, jazyk zariadenia, verzia aplikácie
a čas a miesto, kde boli údaje zhromaždené.

ÚDAJE JUMP (JUMP DATA)
Tvoje údaje JUMP obsahujú informácie o cestách na bicykloch JUMP vrátane:
– časov a miest, kde cesta začala a skončila, a prejdených vzdialeností,
– cien za cesty.

ÚDAJE Z UBER EATS (UBER EATS DATA)
Tvoje údaje z Uber Eats zahŕňajú podrobnosti o histórii objednávok, ako sú:
– názvy reštaurácií, objednané položky, ceny a čas odoslania objednávky,
– prispôsobenia jedál a špeciálne pokyny,
– údaje o používaných mobilných zariadeniach za posledných 30 dní, ako sú operačný systém zariadenia, model zariadenia, jazyk zariadenia, verzia aplikácie
a čas a miesto, kde boli údaje zhromaždené.
Ďalšie informácie nájdeš v našom oznámení o ochrane súkromia v časti Zhromažďovanie a používanie údajov.
ČO NIE JE ZAHRNUTÉ V SÚBORE ÚDAJOV NA STIAHNUTIE?

Niektoré informácie sa v súbore údajov na stiahnutie nenachádzajú. Môže to byť z bezpečnostných dôvodov alebo preto, že informácie sú chránené zákonom. Nezahŕňame ani informácie obsahujúce osobné údaje inej strany, ktoré nedokážeme rozumne vylúčiť. Napríklad nezahŕňame obsah v žiadostiach o podporu, e-mailovú komunikáciu s Uberom ani tvoje prijaté správy.

Nižšie je zoznam s typmi informácií, ktoré sa nenachádzajú v súbore na stiahnutie pre každý typ účtu. Uvedené sú tiež dôvody.

ÚDAJE O ÚČTE (ACCOUNT DATA)
Veľmi osobné údaje, ktoré od teba máme, ako sú rodné číslo (prípadne číslo sociálneho poistenia), poštová adresa a údaje o bankovom účte a kreditnej karte, nie sú súčasťou súboru na stiahnutie. Tieto údaje nezahŕňame pre tvoju osobnú bezpečnosť. Prídu ti len správy odoslané z tvojej strany. Z bezpečnostných dôvodov nie sú zahrnuté tvoje prijaté správy.

ÚDAJE O POUŽÍVANÝCH MOBILNÝCH ZARIADENIACH (MOBILE EVENT DATA)
Údaje o používaných mobilných zariadeniach, ktoré nájdeš v exporte (napríklad operačný systém, model a jazyk zariadenia alebo verzia aplikácie), sú uvedené iba za posledných 30 dní. Staršie údaje neuvádzame, aby bol súbor na stiahnutie čo najmenší a aby sme ti mohli údaje poskytnúť čo najrýchlejšie.

ÚDAJE O CESTUJÚCOM (RIDER DATA)
– názvy a adresy uložených miest momentálne nie sú zahrnuté z dôvodu technických obmedzení,
– údaje, ako sú odhadované časy príchodu, výpočty cien alebo podrobnosti o promo zľavách na
jednotlivých trhoch v stiahnutých údajoch nenájdeš z vlastníckych dôvodov.

ÚDAJE Z UBER EATS (UBER EATS DATA)
– výpočty poplatku za doručenie a podrobnosti o promo zľavách nie sú v súbore na stiahnutie uvedené
z vlastníckych dôvodov,
– výpočty poplatku za doručenie a podrobnosti o promo zľavách nie sú v súbore na stiahnutie uvedené
z vlastníckych dôvodov,

ÚDAJE O VODIČOVI (DRIVER DATA)
Stiahnutý súbor môže obsahovať veľmi obmedzené množstvo informácií o skúsenostiach vodičov. Ďalšie údaje a informácie o vodičovi nájdeš v profile vodiča.
Súbor s údajmi na stiahnutie obsahuje najrelevantnejšie údaje o tvojom používaní platformy Uber. Ak máš otázky týkajúce sa tvojich osobných údajov, chceš získať konkrétne údaje, ktoré nie sú dostupné v súbore na stiahnutie, chceš požiadať o opravu svojich údajov alebo chceš kontaktovať zástupcu Uberu pre ochranu údajov (DPO), môžeš odoslať žiadosť prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie.