Sme tu na to, aby sme pomáhali

Čo obsahuje tvoj súbor údajov na stiahnutie z Uberu?

Obsah tvojho súboru údajov na stiahnutie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania Uberu. Údaje, ktoré si stiahneš, môžu obsahovať:

ÚDAJE O ÚČTE
Údaje o účte budú zahŕňať napríklad tieto informácie:
– tvoje meno a e-mailovú adresu, telefónne číslo, hodnotenia a dátum registrácie v Uberi,
– odporúčacie kódy vydané Uberom,
– informácie o spôsoboch platby, napríklad dátum vytvorenia a aktualizácie spôsobu platby, názov vydávajúcej banky, krajinu fakturácie a typ spôsobu platby (Visa, debetná karta atď.),
– metaúdaje o rozhovoroch s podporou Uberu,
– komunikácia medzi vodičom a cestujúcim alebo medzi partnerským kuriérom a zákazníkom (poznámka: uvidíš iba odoslané správy).

ÚDAJE CESTUJÚCEHO Z UBERU
Údaje cestujúceho zahŕňajú informácie použité na dopravu do cieľa, ako napr.:
– časy a miesta žiadostí o cesty, ich začiatok a koniec a prejdená vzdialenosť,
– ceny za cesty a mena.

ÚDAJE JUMP
Tvoje údaje JUMP obsahujú informácie o cestách na bicykloch JUMP vrátane:
– časov a miest, kde cesta začala a skončila, a prejdených vzdialeností,
– cien za cesty.

ÚDAJE Z UBER EATS
Tvoje údaje z Uber Eats zahŕňajú podrobnosti o histórii objednávok ako:
– názvy reštaurácií, objednané položky, ceny a čas zadania objednávky,
– prispôsobenia a špeciálne pokyny.

Ďalšie informácie nájdeš v časti „Zhromažďované informácie“ našich pravidiel ochrany súkromia.
ČO NIE JE ZAHRNUTÉ V SÚBORE ÚDAJOV NA STIAHNUTIE?

Niektoré informácie sa v súbore údajov na stiahnutie nenachádzajú. Môže to byť z bezpečnostných dôvodov alebo preto, že informácie sú chránené zákonom. Nezahŕňame ani informácie obsahujúce osobné údaje inej strany, ktoré nedokážeme rozumne vylúčiť. Napríklad nezahŕňame obsah v lístkoch podpory, e-mailovú komunikáciu s Uberom a správy, ktoré ti prišli.

Nižšie je zoznam s typmi informácií, ktoré sa nenachádzajú v súbore na stiahnutie pre každý typ účtu. Uvedené sú tam tiež dôvody, prečo to tak je.

ÚDAJE O ÚČTE
Veľmi osobné údaje, ktoré od teba máme, ako sú číslo sociálneho poistenia, poštová adresa a údaje o bankovom účte a kreditnej karte, nie sú súčasťou súboru na stiahnutie. Tieto údaje nezahŕňame pre tvoju osobnú bezpečnosť. Sú zahrnuté údaje o polohe iba za posledných 30 dní, aby sa znížila veľkosť sťahovaného súboru a aby sme mohli tvoje údaje poskytnúť čo najrýchlejšie. Prídu ti len správy odoslané z tvojej strany. Z bezpečnostných dôvodov nie sú zahrnuté správy, ktoré ti prišli.

ÚDAJE CESTUJÚCEHO Z UBERU
Názvy a adresy uložených miest momentálne nie sú zahrnuté z dôvodu technických obmedzení. Informácie, ako sú napríklad odhadovaný čas príchodu, výpočty cien a podrobnosti o promo zľavách odvodených od požiadaviek trhu, nie sú v súbore na stiahnutie uvedené z vlastníckych dôvodov.

ÚDAJE Z UBER EATS
Obľúbené reštaurácie a uložené adresy doručenia nie sú zahrnuté z dôvodu technických obmedzení. Výpočty poplatku za doručenie a podrobnosti o promo zľavách nie sú v súbore na stiahnutie uvedené z vlastníckych dôvodov.

PODROBNÉ ÚDAJE O ZARIADENÍ
Podrobné údaje o zariadení ako operátor, operačný systém, číslo modelu a polohové údaje momentálne nie sú zahrnuté z dôvodu technických obmedzení.

ÚDAJE VODIČA UBERU
Stiahnutý súbor môže obsahovať veľmi obmedzené množstvo informácií o vodičských skúsenostiach. Ďalšie údaje vodiča a informácie nájdeš informačnom paneli partnera.
Súbor s údajmi na stiahnutie obsahuje najrelevantnejšie údaje o tvojom používaní Uberu. Ak máš otázky týkajúce sa tvojich osobných údajov, chceš získať konkrétne údaje, ktoré nie sú dostupné v súbore na stiahnutie, alebo chceš kontaktovať zástupcu Uberu pre ochranu údajov (DPO), môžeš odoslať žiadosť prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie.