Sme tu na to, aby sme pomáhali

Čo sa stalo s mojím osobným pozývacím kódom?

Od 29. júna 2020 už nemôžeš pozývať ľudí do Uberu pomocou osobného pozývacieho kódu.

Všetci, ktorí od teba dostali pozývací kód, budú mať 90 dní od dátumu jeho poslania na to, aby sa prvýkrát odviezli.

Keď sa prvýkrát odvezú až po uplynutí 90 dní, kód im nebude fungovať a nedostanú žiadnu zľavu.

Keď sa prvýkrát odvezú počas tejto 90-dňového obdobia, budú mať ďalších 90 dní na to, aby využili zľavu, ktorú dostali.