Sme tu na to, aby sme pomáhali

Žiadosť o jazdu pomocou funkcie TalkBack

Tu je návod, ako požiadať o jazdu so zapnutou funkciou TalkBack:

1. Raz a potom dvakrát ťukni na pole Kam to bude? Zadaj cieľ alebo vyber zo zoznamu navrhovaných cieľov.

2. Miesto vyzdvihnutia sa automaticky nastaví na tvoju polohu určenú pomocou GPS. Ak chceš miesto vyzdvihnutia zmeniť, ťukni naň a potom naň dvakrát ťukni a zmeň svoju polohu.

3. Dvomi prstami potiahni a pozri si možnosti vozidiel, ktoré sú dostupné v tvojej oblasti. Raz a potom dvakrát ťukni na niektorú z možností, čím ju vyberieš.

4. Raz a potom dvakrát ťukni na tlačidlo POTVRDIŤ VYZDVIHNUTIE v spodnej časti obrazovky, čím požiadaš o jazdu.

5. Keď vodič dorazí, dostaneš upozornenie. Správa sa prečíta nahlas.

6. Raz a potom dvakrát ťukni na panel v spodnej časti obrazovky, čím otvoríš nasledujúce možnosti:

– Kontaktovanie vodiča – raz a potom dvakrát ťukni na okrúhlu ikonu telefónu, čím zavoláš vodičovi na jeho telefónne číslo alebo sa spustí bezplatný hovor.

– Zrušenie jazdy – raz a potom dvakrát ťukni na tlačidlo Zrušiť. Potom raz a potom dvakrát ťukni na tlačidlo Áno, zrušiť, čím výber potvrdíš.

– Zdieľanie priebehu – raz a potom dvakrát ťukni na tlačidlo Zdieľať stav a vyber ľudí zo zoznamu kontaktov. Uber týmto ľuďom pošle správu s odkazom na sledovanie jazdy.

– Rozdelenie cestovného – raz a potom dvakrát ťukni na tlačidlo Rozdeliť cestovné a vyber kontakt.