Sme tu na to, aby sme pomáhali

Ako Uber využíva údaje o polohe cestujúceho (iOS)

Pre jazdy

Vďaka polohovým službám v tvojom zariadení ti Uber dokáže jednoducho zaistiť bezpečný a spoľahlivý odvoz, keď ho potrebuješ. Údaje o polohe nám pomáhajú zlepšovať naše služby – vyzdvihnutia, navigáciu, zákaznícku podporu atď.

Ak používaš zariadenie so systémom iOS, môžeš si vybrať z 3 nastavení zisťovania polohy:

– Vždy: Tvoje údaje o polohe môžeme zhromažďovať od chvíle, keď otvoríš aplikáciu Uber, až do chvíle, keď cesta skončí alebo keď ju zrušíš. Tvoje údaje o polohe budeme zhromažďovať aj vtedy, keď je aplikácia spustená na pozadí.

– Počas používania aplikácie: Údaje o polohe zhromažďujeme, keď máš aplikáciu zobrazenú na obrazovke. Ak funkcia vyžaduje údaje o polohe, keď je aplikácia spustená na pozadí, požiadame ťa o povolenie. Ak sa však budú údaje o polohe zhromažďovať, keď bude aplikácia spustená na pozadí a ty budeš mať zapnutý režim Pri používaní aplikácie, na obrazovke sa zobrazí upozornenie.

– Nikdy: Táto možnosť vypne v aplikácii Uber polohové služby. Aplikáciu budeš môcť naďalej používať, ale miesta vyzdvihnutia a vyloženia budeš musieť zadávať ručne. Informácie o polohe sa budú zhromažďovať od vodiča počas tvojej cesty a prepoja sa s tvojím účtom aj v prípade, že máš pre aplikáciu vypnuté polohové služby.

Správa nastavení polohy v zariadení:
1. Otvor nastavenia zariadenia.
2. Ťukni na položky Súkromie a Polohové služby.
3. Ťukni na možnosť Uber.
4. Vyber jednu z možností Vždy, Počas používania aplikácie alebo Nikdy.

Pre bicykle a kolobežky

Vďaka polohovým službám v tvojom zariadení ti Uber dokáže jednoducho zaistiť bicykel alebo kolobežku, keď ich potrebuješ. Údaje o polohe sú kľúčové na zvýšenie tvojho bezpečia a poskytovanie zákazníckej podpory počas cesty a po nej.

Ak používaš zariadenie so systémom iOS, môžeš si vybrať z 3 nastavení zisťovania polohy:

– Vždy: Tvoje údaje o polohe môžeme zhromažďovať od chvíle, keď otvoríš aplikáciu, až do chvíle, keď cesta skončí alebo keď ju zrušíš. Tvoje údaje o polohe budeme zhromažďovať aj vtedy, keď je aplikácia spustená na pozadí.

– Počas používania aplikácie: Údaje o polohe zhromažďujeme, keď máš aplikáciu zobrazenú na obrazovke. Ak funkcia vyžaduje údaje o polohe, keď je aplikácia spustená na pozadí, požiadame ťa o povolenie. Ak sa však budú údaje o polohe zhromažďovať, keď bude aplikácia spustená na pozadí a ty budeš mať zapnutý režim Pri používaní aplikácie, na obrazovke sa zobrazí upozornenie.

– Nikdy: Táto možnosť deaktivuje polohové služby v aplikácii a nebudeš môcť viac jazdiť na bicykloch a kolobežkách. Ak chceš jazdiť na bicykloch a kolobežkách, polohové služby musia byť zapnuté.

Informácie o polohe budeme tiež zhromažďovať prostredníctvom vozidla, aby sme ochránili náš majetok, pomohli s tvojou bezpečnosťou, poskytli zákaznícku podporu a dodržali miestne predpisy. Zhromažďovať ich budeme, aj keď aplikáciu nepoužívaš alebo keď je spustená na pozadí.

Správa nastavení polohy v zariadení:
1. Prejdi do nastavení zariadenia.
2. Ťukni na položky Súkromie a Polohové služby.
3. Ťukni na možnosť Jump.
4. Vyber jednu z možností Vždy, Počas používania aplikácie alebo Nikdy.

Zdieľanie s mestami a verejnou správou

V niektorých prípadoch sme povinní zdieľať informácie o cestách našimi službami s mestami, verejnou správou a miestnymi dopravnými úradmi.

Na splnenie týchto požiadaviek zhromažďujeme z vozidiel na našej platforme údaje o geografickej polohe a časovú značku.

Vďaka týmto informáciám mestá vedia, kde každá cesta začala, kde skončila a kadiaľ viedla. Žiadne z údajov o ceste, ktoré poskytujeme mestám, nezhromažďujeme z tvojho osobného mobilného zariadenia ani ťa priamo neidentifikujú, ale pri vyvinutí určitého úsilia je možné určiť, že ide o teba. V takýchto prípadoch ťa budeme informovať pred cestou.

Poznámka: Existujú osobitné okolnosti, ako je zabránenie podvodu a reakcia na bezpečnostné incidenty, keď Uber môže zhromažďovať informácie o polohe na pozadí o niektorom cestujúcom, keď používa nastavenie Počas používania. V takom prípade sa zobrazí oznámenie.

S údajmi o polohe zaobchádzame v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia používateľa.