Sme tu na to, aby sme pomáhali

Aktualizácia spôsobu platby v tvojom účte

Pridanie alebo vybranie preferovaného spôsobu platby ti umožní požiadať o jazdu. V závislosti od svojej krajiny alebo mesta môžeš pridať spôsoby platby ako kreditné karty, hotovosť alebo účet PayPal. Keď dokončíš jazdu, zaúčtuje sa na vybraný spôsob platby.

Počas jazdy môžeš použiť aplikáciu na uistenie sa, že je zvolený preferovaný spôsob platby. Potiahni v aplikácii zdola hore a ťukni na požadovaný spôsob platby pred koncom cesty.

PRIDANIE SPÔSOBU PLATBY
1. V ponuke aplikácie vyber možnosť „Platba“.
2. Ťukni na možnosť Pridať platbu.
3. Pridaj spôsob platby nasnímaním karty, ručným zadaním informácií o karte alebo pridaním iného typu platby.

NASNÍMANIE KREDITNEJ ALEBO DEBETNEJ KARTY
1. Ak chceš nasnímať kartu, ťukni na ikonu fotoaparátu. Tvoj telefón môže požiadať o povolenie na používanie fotoaparátu aplikáciou Uber.
3. Kartu umiestni do stredu obrazovky telefónu, aby všetky 4 rohy zablikali na zeleno. Karty s embosovanými písmenami a číslicami sa väčšinou snímajú jednoduchšie.
3. Zadaj dátum vypršania platnosti karty, číslo CCV a fakturačné alebo poštové smerovacie číslo.
4. Ťukni na možnosť ULOŽIŤ.

MANUÁLNE PRIDANIE KREDITNEJ ALEBO DEBETNEJ KARTY
1. Zadaj číslo karty.
2. Zadaj dátum vypršania platnosti, číslo CVV a fakturačné alebo poštové smerovacie číslo.
3. Ťukni na možnosť ULOŽIŤ.

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV KARTY
Môžeš upraviť dátum vypršania platnosti kreditnej alebo debetnej karty, číslo CCV a fakturačné alebo poštové smerovacie číslo. Ak máš profil Uber for Business, môžeš tiež zmeniť profil, s ktorým je tvoja karta prepojená vybraním možnosti Nastavenia v ponuke. Začneš vybraním možnosti Profily.

1. V ponuke aplikácie zvoľ možnosť „Platba“.
2. Vyber možnosť platby, ktorú chceš aktualizovať.
3. Ťukni na ikonu troch bodiek a potom ťukni na možnosť Upraviť.
4. Vykonaj zmeny a po ich dokončení ťukni na možnosť ULOŽIŤ.

Číslo debetnej alebo kreditnej karty nemožno meniť. Kartu však môžeš odstrániť zo svojho účtu a následne ju znova pridať ako nový spôsob platby. Čítaj ďalej a dozvieš sa, ako postupovať.

ODSTRÁNENIE SPÔSOBU PLATBY
V tvojom účte musí byť vždy nastavený aspoň jeden spôsob platby. Ak si chceš vymazať svoj jediný spôsob platby, najprv budeš musieť pridať nový.
1. V ponuke zvoľ možnosť „Platba“.
2. Vyber kartu, ktorú chceš odstrániť.
3. V pravom hornom rohu ťukni na ikonu troch bodiek.
4. Ťukni na možnosť ODSTRÁNIŤ a potom to potvrď.