Sme tu na to, aby sme pomáhali

Dostupnosť v Uberi

Štátne a federálne zákony zakazujú diskrimináciu jednotlivcov s postihnutím vrátane osôb v sprievode služobných zvierat. Partneri používajúci aplikáciu Uber súhlasia, že budú dodržiavať všetky príslušné zákony a pravidlá Uberu, ktoré stanovujú, že partneri nesmú odmietnuť poskytnúť službu cestujúcim s postihnutím ani ich inak diskriminovať.

Akékoľvek nahlásenie o nezákonnej diskriminácii alebo odmietnutí jazdy môže viesť k dočasnej deaktivácii účtu, kým incident neprešetríme.

Okrem toho sa očakáva, že partneri sa budú snažiť cestujúcim, ktorí používajú chodítka, palice, sklápacie vozíčky alebo iné asistenčné zariadenia, pomôcť čo najviac.