Sme tu na to, aby sme pomáhali

Informácie o úniku údajov v roku 2016

V októbri 2016 sa v Uberi odohral bezpečnostný incident, v dôsledku ktorého na internet unikli údaje o účtoch vodičov a cestujúcich.

Postihnuté boli účty cestujúcich po celom svete. Konkrétne nám unikli mená, e-mailové adresy a mobilné čísla. Naši externí forenzní experti nezistili, že by došlo aj k úniku záznamov o polohe, čísiel platobných kariet, čísiel bankových účtov, čísiel sociálneho poistenia alebo dátumov narodenia.

Keď sme sa o tomto incidente dozvedeli, okamžite sme zaviedli príslušné opatrenia, aby sme ochránili naše údaje, zabránili ďalšiemu neoprávnenému prístupu a posilnili naše zabezpečenie.

MÁM PODNIKNÚŤ NEJAKÉ OPATRENIA?
Nemyslíme si, že by cestujúci museli kvôli tomuto incidentu podnikať nejaké opatrenia. V súvislosti s týmto incidentom sme nezaregistrovali žiadne podvody ani zneužitia údajov. Zasiahnuté účty sledujeme a zabezpečili sme im dodatočnú ochranu pred podvodmi.