Sme tu na to, aby sme pomáhali

Kontaktovanie vodiča pomocou funkcie VoiceOver

Možnosť zavolať alebo napísať vodičovi sa po jeho priradení zobrazí na bielej lište v spodnej časti obrazovky.

Na bielej lište sa nachádza ikona telefónu a pole na zadanie správy, kde sa zobrazia meno vodiča a informácie o vozidle.

Volanie vodičovi:

1. Raz a potom dvakrát ťukni na okrúhlu ikonu telefónu pod informáciami o vodičovi.
2. Raz a potom dvakrát ťukni na telefónne číslo alebo tlačidlo HOVOR ZDARMA.
3. Podľa vybranej možnosti tvoj telefón automaticky zavolá vodičovi.

Napísanie vodičovi:

1. Raz a potom dvakrát ťukni na textové pole pod informáciami o vodičovi.
2. Napíš alebo nahovor správu.
3. Raz a potom dvakrát ťukni na tlačidlo ODOSLAŤ.