Sme tu na to, aby sme pomáhali

Musia cestujúci platiť mýto?

Na cestu sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky, ako napríklad: odhadované mýto, príplatky za cestu na letisko, podujatie, prístav, štadión alebo iné miesto alebo z nich a príplatky za zdieľanie jazdy, ktoré sú v niektorých mestách určené na kompenzáciu vládnych poplatkov. Ak predpokladaná trasa, na základe ktorej bola vygenerovaná vopred stanovená cena, zahŕňa odhadované mýto alebo príplatok, bude to automaticky zahrnuté v cene za cestu.

V závislosti od typu poplatku a miesta môžu byť tieto dodatočné poplatky ponechané vodičovi, vodič ich môže zaplatiť Uberu alebo subjektom súvisiacim s Uberom, alebo môžu byť v plnej výške alebo z časti odovzdané vládnej agentúre alebo ďalším tretím stranám. Upozorňujeme, že tieto poplatky zahrnuté v cene cesty nemusia zodpovedať sume, ktorú si ponechá vodič, je zaplatená Uberu alebo odovzdaná tretej strane, prípadne vládnej agentúre. Nemusia zodpovedať žiadnemu poplatku tretej strane ani vládnemu poplatku a môžu súvisieť s poplatkami alebo komplikáciami, ktoré sa vyskytnú pred cestou alebo po nej. Tu je niekoľko príkladov, kedy sa to môže stať (zoznam nie je úplný):

1. Aj v prípade, že vodič zaplatil zľavnené mýto za šoférovanie v pruhu pre vozidlá s vysokou obsadenosťou, šoférovanie elektrického vozidla, použitie transpondéra alebo z iného dôvodu, ti môže byť uplatnené odhadované mýto, ktoré má zodpovedať hotovostnej sadzbe mýta. Podobne ti môže byť uplatnené odhadované mýto zodpovedajúce komerčnej sadzbe mýta aj v prípade, že vodič zaplatí nekomerčnú sadzbu.

2. Na určitých miestach sa k cestovnému pripočítava príplatok, aj keď vodič alebo Uber zodpovedajúcu platbu na danom mieste neuhradí.

3. Ak potvrdíš cestu s vopred stanovenou cenou, odhadované mýto a/alebo príplatky, ktoré sú v nej zahrnuté, zodpovedajú predpokladanej trase. Mýto a/alebo príplatky sa nemusia zhodovať so skutočnou sumou, ktorú vodič zaplatil. V závislosti od mesta a typu poplatku môže buď každý cestujúci s Uber POOL zaplatiť plnú sumu odhadovaného mýta alebo príplatku, alebo sa môžu náklady rozdeliť.
WHO KEEPS THESE TOLLS & SURCHARGES?

Depending on the reason and location, these additional charges may be kept by your driver, paid by your driver to Uber or related entities, or passed through (in whole or in part) to a governmental agency or other third parties. Please also note that these charges to your trip's price may not match the amounts kept by the parties mentioned above. Here are a few examples of when this may occur:

- You may be charged an estimated toll at the commercial toll rate even though your driver pays the non-commercial rate.
- You may be charged an estimated toll for your driver's return to the area in which they usually conduct trips, even if the toll doesn't apply in the direction of your trip's route.
- The tolls or surcharges you are charged may differ from the actual amount paid by a driver, such as when electronic and cash toll amounts differ.
- In certain areas, a surcharge is added to your trip price even though the location does not collect a corresponding payment from Uber or your driver.
- Depending on the area and the charge(s), multiple passengers on an UberPool trip may each pay the full amount of the estimated charge(s).