Sme tu na to, aby sme pomáhali

Musia cestujúci platiť mýto?

Na cestu sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky, ako napríklad: odhadované mýto, príplatky za cestu na letisko, podujatie, prístav, štadión alebo iné miesto alebo z nich a príplatky za zdieľanie jazdy, ktoré sú v niektorých mestách určené na kompenzáciu vládnych poplatkov. Ak predpokladaná trasa, na základe ktorej bola vygenerovaná vopred stanovená cena, zahŕňa odhadované mýto alebo príplatok, bude to automaticky zahrnuté v cene za cestu.

V závislosti od typu poplatku a miesta môžu byť tieto dodatočné poplatky ponechané vodičovi, vodič ich môže zaplatiť Uberu alebo subjektom súvisiacim s Uberom, alebo môžu byť v plnej výške alebo z časti odovzdané vládnej agentúre alebo ďalším tretím stranám. Upozorňujeme, že tieto poplatky zahrnuté v cene cesty nemusia zodpovedať sume, ktorú si ponechá vodič, je zaplatená Uberu alebo odovzdaná tretej strane, prípadne vládnej agentúre. Nemusia zodpovedať žiadnemu poplatku tretej strane ani vládnemu poplatku a môžu súvisieť s poplatkami alebo komplikáciami, ktoré sa vyskytnú pred cestou alebo po nej. Tu je niekoľko príkladov, kedy sa to môže stať (zoznam nie je úplný):

1. Aj v prípade, že vodič zaplatil zľavnené mýto za šoférovanie v pruhu pre vozidlá s vysokou obsadenosťou, šoférovanie elektrického vozidla, použitie transpondéra alebo z iného dôvodu, ti môže byť uplatnené odhadované mýto, ktoré má zodpovedať hotovostnej sadzbe mýta. Podobne ti môže byť uplatnené odhadované mýto zodpovedajúce komerčnej sadzbe mýta aj v prípade, že vodič zaplatí nekomerčnú sadzbu.

2. Na určitých miestach sa k cestovnému pripočítava príplatok, aj keď vodič alebo Uber zodpovedajúcu platbu na danom mieste neuhradí.

3. Ak potvrdíš cestu s vopred stanovenou cenou, odhadované mýto a/alebo príplatky, ktoré sú v nej zahrnuté, zodpovedajú predpokladanej trase. Mýto a/alebo príplatky sa nemusia zhodovať so skutočnou sumou, ktorú vodič zaplatil. V závislosti od mesta a typu poplatku môže buď každý cestujúci s Uber POOL zaplatiť plnú sumu odhadovaného mýta alebo príplatku, alebo sa môžu náklady rozdeliť.