Sme tu na to, aby sme pomáhali

Namietanie proti storno poplatku

Ak si myslíš, že sme ti nesprávne naúčtovali storno poplatok:

1. Vráť sa do predošlej časti pomoci.
2. Vyber možnosť Skontrolovať môj storno poplatok, čím vznesieš námietku voči storno poplatku.