Sme tu na to, aby sme pomáhali

Platenie cez Google Pay

Cestujúci so zariadeniami s Androidom môžu použiť Google Pay ako spôsob platby a môžu sa pomocou neho zaregistrovať.

Google Pay pridáš ako spôsob platby takto:

1. V ponuke v aplikácii Uber vyber možnosť Wallet.
2. Ťukni na možnosť Pridať spôsob platby.
3. Ťukni na možnosť Google Pay a potom na možnosť Povoliť.
4. Riaď sa výzvami v aplikácii.

Ak chceš Google Pay odstrániť, postupuj podľa krokov hore a vyber možnosť Odstrániť.

POZNÁMKA: Po dokončení cesty nemôžeš zmeniť spôsob platby na Google Pay.