Sme tu na to, aby sme pomáhali

Používanie poznámok o výdavkoch

Keď požiadaš o jazdu cez firemný profil Uber, možno budeš musieť zadať kód výdavku.

Ak kód výdavku nie je povinný, môžeš ho spolu s poznámkou zadať prostredníctvom karty INFORMÁCIE O VÝDAVKOCH v spodnej časti obrazovky zobrazenej po odoslaní žiadosti o jazdu.

POZNÁMKA: Poznámku o druhu výdavku je potrebné zadať ešte pred skončením cesty. Po dokončení cesty nebudeš môcť upravovať informácie o výdavkoch.

Kódy výdavkov sa zapíšu do mesačného výpisu a do bločku za cestu. K týmto informáciám majú prístup aj firemní správcovia prostredníctvom svojich informačných panelov. Informácie o pravidlách poznámok o druhu výdavku ti poskytne firemný správca.