Sme tu na to, aby sme pomáhali

Používanie rodinných profilov

Vytvor si rodinný profil a staň sa organizátorom profilov Uber svojej rodiny. Môžeš pozvať rodinných príslušníkov, aby sa pripojili, a spravovať predvolený spôsob platby každej osoby.

Každý cestujúci pridaný do rodinného profilu musí spĺňať zmluvné podmienky Uberu. Cestujúci musia mať na získanie účtu aspoň 18 rokov, prípadne musia dovŕšiť plnoletosť v miestnych jurisdikciách.

VYTVORENIE PROFILU A POZVANIE RODINY

1. V ponuke aplikácie vyber možnosť Nastavenia.
2. Prejdi dole na časť Profily a ťukni na panel Pridať rodinný profil.
3. Vyber alebo pridaj predvolený spôsob platby.
4. Postupuj podľa krokov a vyber a pozvi členov rodiny zo zoznamu kontaktov.

Momentálne nemôžeš naraz pozvať viac ako jedného člena rodiny. Keď člen rodiny prijme pozvánku, budeš môcť pozvať ďalších členov rodiny. Tvoj rodinný profil môže mať až 4 členov vrátane teba.

Pozvaní členovia rodiny dostanú e-mail a push upozornenie alebo SMS. Zobrazia sa v tvojom rodinnom profile so stavom Spracováva sa, kým tvoju pozvánku neprijmú. Ak chceš pozvať členov rodiny, ktorí profil Uber nemajú, budú si najprv musieť stiahnuť aplikáciu. Po tom, ako si stiahnu aplikáciu, im znova pošli pozvánku.

Keď členovia rodiny prijmú tvoju pozvánku, ich aplikácia zobrazí ako spôsob platby možnosť Rodinný profil.

PLATBA V RODINNOM PROFILE
Aby sa overil spôsob platby tvojho rodinného profilu, použije sa na overenie tvojej karty predbežná autorizácia. Platnosť tejto predbežnej autorizácie sa okamžite zruší, takže sa nič nezaúčtuje.

Tiež môžeš aktualizovať spôsob platby svojho rodinného profilu. Postup:
1. Ťukni na fotku v hornej časti ponuky aplikácie.
2. Vyber si rodinný profil.
3. Z ponuky vyber možnosť Platba.
4. Vyber si preferovaný spôsob platby alebo pridaj nový.

SLEDOVANIE CIEST V RODINNOM PROFILE
Držitelia účtov rodinných profilov si momentálne nemôžu pozerať úplnú históriu ciest členov rodiny online ani v aplikácii a na sledovanie ciest by mali používať bločky. Všetky bločky za cesty a poplatky zaplatené spôsobom platby tvojho rodinného profilu sa automaticky odosielajú na e-mailovú adresu správcu profilu.

Postup aktualizácie e-mailovej adresy:
1. V ponuke aplikácie vyber možnosť Nastavenia.
2. Prejdi dole na časť Profily a ťukni na panel Rodinný profil.
3. Prejdi dole do časti Preferencie a vyber možnosť E-mailové bločky.
4. Aktualizuj svoju e-mailovú adresu a ťukni na tlačidlo potvrdenia.

SPÔSOB ODSTRÁNENIA RODINNÉHO PROFILU

1. V ponuke aplikácie vyber možnosť Nastavenia.
2. Prejdi dole na časť Profily a ťukni na panel Rodinný profil.
3. Prejdi na spodok, ťukni na možnosť Odstrániť rodinný profil a potvrď výber.

SPÔSOB ODSTRÁNENIA ČLENA RODINY

1. V ponuke aplikácie vyber možnosť Nastavenia.
2. Prejdi dole na časť Profily a ťukni na panel Rodinný profil.
3. Prejdi na spodok a ťukni na člena rodiny, ktorého chceš odstrániť.
4. Vyber možnosť Odstrániť člena a potvrď výber.

SPÔSOB OPUSTENIA RODINNÉHO PROFILU

1. V ponuke aplikácie vyber možnosť Nastavenia.
2. Prejdi dole na časť Profily a ťukni na panel Rodinný profil.
3. Prejdi na spodok, ťukni na tlačidlo Opustiť profil a potvrď výber.

ZNEUŽITÝ ÚČET
Ak bol tvoj rodinný profil vytvorený bez tvojho vedomia alebo si myslíš, že bol tvoj účet zneužitý, spoj sa s nami: