Sme tu na to, aby sme pomáhali

Používanie služby Uber for Business ako zamestnanec

Na účte správcu Uber for Business sa zobrazia niektoré informácie o cestách vyúčtovaných na obchodný účet spoločnosti. Ide o tieto informácie:
- poloha vyzdvihnutia a destinácia,
- zvolená možnosť vozidla,
- dátum a čas, kedy cesta začala a skončila,
- trvanie cesty.

Poznámka: Zobrazia sa tiež všetky kódy výdavkov a poznámky, ktoré pridáš.

Nezobrazia sa informácie o cestách a cestovnom uhradenom tvojím osobným spôsobom platby.