Sme tu na to, aby sme pomáhali

Používanie poznámok o výdavkoch

Správcovia účtu Uber for Business môžu pri cestách cez firemný profil vyžadovať kódy výdavkov.

Ak správca vyžaduje kódy výdavkov, pred objednaním jazdy sa zobrazí výzva na výber kódu výdavku zo zoznamu alebo zadanie vlastného kódu.

Ak sa výzva nezobrazí, ale chceš zadať kód výdavku alebo poznámku, môžeš tak spraviť po objednaní jazdy na karte Informácie o výdavkoch v spodnej časti obrazovky.

POZNÁMKA: Poznámku o druhu výdavku je potrebné zadať ešte pred skončením cesty. Po dokončení cesty nebudeš môcť upravovať informácie o výdavkoch.

Kódy výdavkov sa zapíšu do mesačného výpisu a do bločku za cestu. K týmto informáciám majú prístup aj firemní správcovia prostredníctvom svojich informačných panelov. Informácie o pravidlách poznámok o druhu výdavku ti poskytne firemný správca.
Prihlásiť sa a odoslať dotaz