Sme tu na to, aby sme pomáhali

Prečo je na mojom platobnom účte poplatok v priebehu riešenia?

Ak je spôsob platby na účte Uber nový alebo dlhšie nepoužívaný, Uber si ho overí prostredníctvom takzvanej dočasnej autorizačnej platby.

Autorizačné platby predstavujú nízke sumy, ktoré ti však v skutočnosti nikdy nebudú vyúčtované. Tieto platby sa však môžu na účte zobrazovať ako čakajúce platby.

Na začiatku cesty môže Uber na tvoj spôsob platby zaúčtovať dočasnú autorizačnú platbu konečného cestovného. Táto platba sa v spôsobe platby tvojho účtu zobrazí ako „V priebehu riešenia“. Po dokončení cesty sa táto autorizačná platba zmení na poplatok za finálne cestovné.

Ak bola cesta zrušená alebo je celkové cestovné iné ako suma konečného cestovného v aplikácii, pôvodná autorizačná platba by mala byť z tvojho spôsobu platby v priebehu pár dní zrušená (v závislosti od pravidiel tvojej banky). Ak si chceš overiť konkrétnu položku svojho výpisu, obráť sa priamo na banku.