Sme tu na to, aby sme pomáhali

Prepitné pri používaní kupónov

Kupóny od firiem pokrývajú celú alebo čiastočnú cenu cesty, ale nezahŕňajú prepitné pre vodičov.

Ak sa rozhodneš dať vodičovi prepitné za jazdu, ktorá je zaplatená kupónom, prepitné sa zaúčtuje na tvoj osobný spôsob platby.

POZNÁMKA: Prepitné nie je dostupné vo všetkých krajinách.

Ďalšie informácie o používaní kupónov nájdeš v článku nižšie.