Sme tu na to, aby sme pomáhali

Prepnutie spôsobu platby za cestu v minulosti

Ak sa cesta uskutočnila pred menej ako 30 dňami (v prípade služobných ciest pred menej ako 60 dňami), môžeš zmeniť spôsob platby použitý na jej zaplatenie. Postupuj nasledovne.

POZNÁMKA: Nemôžeš zmeniť spôsob platby za cesty cez firemný profil, ktoré nespĺňajú firemné pravidlá prepravy.

1. Otvor aplikáciu Uber a ťukni na ikonu ponuky
2. Vyber možnosť Moje cesty a potom cestu, ktorú chceš upraviť
3. Ťukni na možnosť Objavil sa iný problém a potom na možnosť Zmena spôsobu platby za cestu
4. Riaď sa výzvami a zmeň spôsob platby

Spôsob platby môžeš zmeniť aj počas cesty:

1. V aplikácii Uber ťukni na biely panel v spodnej časti obrazovky
2. Ťukni na možnosť Prepnúť vedľa ceny a spôsobu platby
3. Vyber správny spôsob platby

POZNÁMKA: Nebudeš môcť prepínať medzi Apple Pay, Google Pay, Paytm, ZaakPay, bonusovými bodmi American Express alebo hotovosťou (ak si v meste, ktoré prijíma hotovosť ako možnosť platby).

Potrebuješ pridať alebo aktualizovať spôsob platby? Ťukni na odkaz dole.
Ak sa vyskytne problém so zmenou spôsobu platby, vyplň tento formulár a spojíme sa s tebou, aby sme ti pomohli.