Sme tu na to, aby sme pomáhali

Prepnutie spôsobu platby za minulú cestu

Ak sa cesta uskutočnila pred menej ako 30 dňami (v prípade služobných ciest pred menej ako 60 dňami), môžeš zmeniť spôsob platby použitý na jej zaplatenie. Postupuj nasledovne.

POZNÁMKA: Nemôžeš zmeniť spôsob platby za cesty cez firemný profil, ktoré nespĺňajú firemné pravidlá prepravy.

1. Otvor aplikáciu Uber a ťukni na ikonu ponuky.
2. Vyber možnosť Moje cesty a potom cestu, ktorú chceš upraviť.
3. Ťukni na možnosť Objavil sa iný problém a potom na možnosť Zmena spôsobu platby za cestu.
4. Riaď sa výzvami a zmeň spôsob platby.

Spôsob platby môžeš zmeniť aj počas cesty:

1. V aplikácii Uber ťukni na biely panel v spodnej časti obrazovky.
2. Ťukni na možnosť Prepnúť vedľa ceny a spôsobu platby.
3. Vyber správny spôsob platby.

POZNÁMKA: Ak si v meste, kde je ako možnosť platby povolená hotovosť, nebudeš môcť na ňu prepnúť počas cesty alebo po nej.

Potrebuješ pridať alebo aktualizovať spôsob platby? Ťukni na odkaz dole.
Ak sa vyskytne problém so zmenou spôsobu platby, vyplň tento formulár a spojíme sa s tebou, aby sme ti pomohli.
Prihlásiť sa a odoslať dotaz