Sme tu na to, aby sme pomáhali

Pridávanie uložených adries v systéme iOS

V aplikácii Uber môžeš pridať adresy, ktoré sú častými cieľmi, napr. práca alebo domov.

PRIDANIE PRÁCE ALEBO DOMOVA DO OBĽÚBENÝCH POLOŽIEK
Ak chceš uložiť svoju adresu domov alebo adresu práce:
1. Ťukni v aplikácii na ikonu ponuky
2. Ťukni na „Nastavenia“
3. Ťukni na možnosť „Pridať domov“ alebo „Pridať prácu“
4. Zadaj adresu domov alebo do práce
Adresy sa zobrazia v tvojom zozname obľúbených položiek v časti Nastavenia účtu v aplikácii.

ODSTRÁNENIE ADRESY DOMOV ALEBO DO PRÁCE Z OBĽÚBENÝCH POLOŽIEK
1. Ťukni v aplikácii na ikonu ponuky
2. Ťukni na možnosť „Nastavenia“
3. Vyber adresu, ktorú chceš vymazať (Práca alebo Domov). Odstrániš ju potiahnutím doľava

PRIDANIE CIEĽA MEDZI OBĽÚBENÉ ADRESY
Po absolvovaní cesty do cieľa uvidíš kartu „Uložiť tento cieľ“ v kanáli aplikácie. Postup uloženia:
1. Ťukni na možnosť „Pridať medzi obľúbené adresy“
2. Zadaj názov alebo prezývku adresy (napríklad „Jozefov dom“ alebo „Obchod s domácimi zvieratami“)
3. Ťukni na možnosť „Uložiť adresu“
Poznámka: Pridanie cieľa medzi uložené adresy bude dostupné iba po absolvovaní cesty do tohto cieľa.

ODSTRÁNENIE ULOŽENEJ ADRESY
Ak už nechceš niektorý cieľ medzi obľúbenými adresami:
1. Ťukni v aplikácii na ikonu ponuky
2. Ťukni na možnosť „Nastavenia“
3. Ťukni na možnosť „Ďalšie obľúbené adresy“
4. Ťukni na položku „X“ vedľa adresy, ktorú chceš odstrániť
5. Vyber možnosť „Odstrániť uloženú adresu“