Sme tu na to, aby sme pomáhali

Pridávanie uložených adries v systéme iOS

V aplikácii Uber môžeš pridať adresy, ktoré sú častými cieľmi, napr. práca alebo domov.

PRIDANIE PRÁCE ALEBO DOMOVA DO OBĽÚBENÝCH
Ak si chceš uložiť adresu domov alebo do práce:
1. Ťukni v aplikácii na ikonu ponuky.
2. Ťukni na možnosť Nastavenia.
3. Ťukni na možnosť Pridať domov alebo Pridať prácu.
4. Zadaj adresu domov alebo do práce.
Nastavené adresy v aplikácii nájdeš medzi obľúbenými cieľmi v časti Nastavenia účtu.

ODOBRANIE PRÁCE ALEBO DOMOVA Z OBĽÚBENÝCH
1. Ťukni v aplikácii na ikonu ponuky.
2. Ťukni na možnosť Nastavenia.
3. Vyber miesto, ktoré chceš odstrániť (Domov alebo Práca), a potiahnutím doľava ho odstráň.

PRIDANIE CIEĽA DO ULOŽENÝCH ADRIES
Po príchode do cieľa ti aplikácia ukáže kartu Uložiť tento cieľ. Postup uloženia cieľa:
1. Ťukni na možnosť Pridať do uložených adries.
2. Zadaj názov alebo prezývku miesta (napríklad Katkin domov alebo Cukráreň).
3. Ťukni na možnosť Uložiť miesto.
Poznámka: Cieľ si do uložených adries môžeš pridať, keď cesta skončí.

ODOBRANIE ULOŽENEJ ADRESY
Ak chceš cieľ z uložených adries odstrániť:
1. Ťukni v aplikácii na ikonu ponuky.
2. Ťukni na možnosť Nastavenia.
3. Ťukni na možnosť Ďalšie uložené adresy.
4. Pri adrese, ktorú chceš odstrániť, ťukni na X.
5. Vyber možnosť Odstrániť uloženú adresu.