Sme tu na to, aby sme pomáhali

Zmena miesta vyzdvihnutia

Keď požiadaš o jazdu, aplikácia ti pomocou GPS odporučí najlepšie miesto vyzdvihnutia v okolí.

Ak potrebuješ iné miesto vyzdvihnutia:
1. Ťukni na štítok miesta vyzdvihnutia na mape
2. Zadaj novú adresu alebo budovu
3. Vyber si jedno z miest navrhnutých aplikáciou

Miesto vyzdvihnutia môžeš zmeniť aj po požiadaní o jazdu. Spravíš to takto:
1. Ťukni na možnosť „Upraviť“ vedľa miesta vyzdvihnutia
2. Zadaj novú adresu alebo potiahni špendlík na ľubovoľné miesto na mape v rámci sivého kruhu
3. Ťukni na tlačidlo „Potvrdiť“ a dokonči žiadosť

Miesto vyzdvihnutia môžeš upraviť iba raz a iba v rámci kruhu zobrazeného na obrazovke.

Poznámka: Zmena miesta vyzdvihnutia nie je dostupná na platforme uberPOOL.