Sme tu na to, aby sme pomáhali

Zmena profilovej fotky cestujúceho

Ak chceš zmeniť alebo pridať svoju profilovú fotku, ťukni na svoju fotku alebo na prázdny kruh v časti ponuky aplikácie.

AK MÁŠ ÚČET VODIČA
Cestujúci s účtom partnerského vodiča Uberu musia na zmenu svojej profilovej fotky použiť aplikáciu pre vodiča. Platí to aj v prípade, že máš vytvorený profil vodiča, ktorý nikdy nebol aktivovaný.

Profilovú fotku musíme pred zverejnením v tvojom profile schváliť. Proces schválenia zvyčajne trvá 2 hodiny. Po schválení sa ti fotka aktualizuje v profile vodiča aj v profile cestujúceho.