Sme tu na to, aby sme pomáhali

Zrušenie jazdy Uberom

Cestu môžeš zrušiť v aplikácii Uber pred pridelením vodiča alebo po ňom.

AKO ZRUŠIŤ ŽIADOSŤ PREDTÝM, AKO TI BOL PRIDELENÝ VODIČ

1. Ťukni na biely panel v spodnej časti obrazovky s nápisom Hľadáme ti odvoz.
2. Ťukni na možnosť Zrušiť.
3. Jazdu si ponecháš ťuknutím na možnosť NIE alebo ju zrušíš ťuknutím na možnosť ÁNO, ZRUŠIŤ.

AKO ZRUŠIŤ ŽIADOSŤ PO TOM, AKO TI BOL PRIDELENÝ VODIČ

1. Ťukni na lištu v spodnej časti obrazovky s informáciami o vodičovi.
2. Ťukni na možnosť Zrušiť cestu.
3. Jazdu si ponecháš ťuknutím na možnosť NIE alebo ju zrušíš ťuknutím na možnosť ÁNO, ZRUŠIŤ, čím prijmeš poplatok.

POZNÁMKA: Ak jazdu zrušíš potom, ako ti bol pridelený vodič, môže ti byť zaúčtovaný storno poplatok. Tieto poplatky sú určené partnerským vodičom za čas a úsilie, ktoré vynaložili pri doprave na tebou určené miesto. Viac o pravidlách stornovania vo svojej oblasti nájdeš dole:
. . .

Ak sa domnievaš, že ti bol účtovaný storno poplatok omylom, daj nám o tom vedieť prostredníctvom formulára "Skontrolovať môj storno poplatok". To sa môže stať, ak tvoj vodič jazdu zrušil namiesto ukončenia cesty, alebo ak jazdu zrušil, pretože bol príliš ďaleko od miesta vyzdvihnutia.