Sme tu na to, aby sme pomáhali

Ako promo kódy fungujú?

ČO SÚ PROMO KÓDY A AKO FUNGUJÚ?
Uber Eats ponúka špeciálne promo akcie, s ktorými získaš zľavy na jedlo.

Pri uplatnení promo kódu nezabudni, že:
– Promo akciu je potrebné uplatniť pred zadaním objednávky. Nedá sa uplatniť po zadaní objednávky.
– Promo akcie reštaurácie sa automaticky uplatnia ako prvé a následne sa pridá promo kód profilu s najvyššou hodnotou. Na danú objednávku môžeš uplatniť preferovaný promo kód alebo si môžeš kódy ušetriť a použiť na ďalšie objednávky.
– Niektoré promo kódy platia len v konkrétnych mestách, štátoch, krajinách atď.
– Promo kódy nie je možné kombinovať – môžeš uplatniť len jeden promo kód na objednávku. Ak promo kód predstavuje konkrétnu sumu, neuplatnená časť sa na ďalšie objednávky neprenesie.
– Promo akcie sa môžu vzťahovať len na určitý typ používateľov, napríklad na tých, ktorí prvýkrát využijú Uber Eats.
– Promo kódy na jazdy Uberom sa nevzťahujú na Uber Eats.

. . .

AKO PRIDÁM PROMO KÓD DO SVOJHO PROFILU?
1. Ťukni na ikonu profilu v spodnej časti hlavnej obrazovky.
2. Ťukni na možnosť Promo akcie.
3. Ťukni na možnosť Zadať promo kód.
4. Zadaj kód a ťukni na možnosť Uplatniť.

. . .

KDE UVIDÍM PROMO KÓDY, KTORÉ SÚ AKTÍVNE, UŽ UPLATNENÉ A KTORÝCH PLATNOSŤ VYPRŠALA?
1. Ťukni na ikonu profilu v spodnej časti hlavnej obrazovky.
2. Ťukni na možnosť Promo akcie.
– AKTIVNÉ PROMO AKCIE sa zobrazujú v hornej časti stránky spolu s dátumom vypršania platnosti a krajinou, v ktorej sa môžu používať.
– MINULÉ PROMO AKCIE sa zobrazujú hneď pod aktívnymi promo akciami. Daný promo kód uvidíš ako UPLATNENÝ alebo S VYPRŠANOU PLATNOSŤOU.

. . .

Upozorňujeme, že kredit na účte funguje inak ako promo kód. Viac informácií o kreditoch nájdeš na stránke Centra pomoci: