Platenie cez Google Pay

Používatelia môžu ako spôsob platby použiť Google Pay na uhrádzanie svojich objednávok.

Google Pay pridáš ako spôsob platby takto:

  1. Vyber Účet a potom možnosť Peňaženka.
  2. Ťukni na možnosť Pridať spôsob platby.
  3. Ťukni na možnosť Google Pay a potom na možnosť Povoliť.
  4. Riaď sa pokynmi v aplikácii.

Ak chceš Google Pay odstrániť, postupuj podľa krokov hore a vyber možnosť Odstrániť.

Poznámka: Po dokončení objednávky nemôžeš zmeniť spôsob platby na Google Pay.