Vi finns här för att hjälpa till

Ändra din upphämtningsplats

När du beställer en resa använder appen GPS för att föreslå den bästa upphämtningsplatsen i närheten.

Om du behöver en annan upphämtningsplats:
1. Tryck på etiketten för upphämtningsplats på kartan.
2. Ange en ny adress eller byggnad.
3. Välj bland de platser som appen föreslår.

Du kan också ändra din upphämtningsplats efter att du beställt en resa. Gör så här:
1. Tryck på ”Redigera” bredvid din upphämtningsplats.
2. Skriv in en ny adress eller dra din kartnål till en plats på kartan innanför den grå cirkeln.
3. Tryck på knappen ”Bekräfta” för att slutföra din begäran.

Du kommer bara att kunna justera din upphämtningsplats en gång, och den kan bara flyttas innanför den cirkel som visas på din skärm.

Observera: Du kan inte ändra din upphämtningsplats när du reser med UberPool.