Vi finns här för att hjälpa till

Acceptera ett respris

När du beställd din resa har du accepterat priset som visas i appen.

FÖRBERÄKNADE PRISER

Om förberäknade priser är tillgängliga i din stad kan du se priset för resan bredvid respektive fordonsalternativ. Förberäknade priser består av:

– Priset för tiden och sträckan till din destination.
– Aktuella vägtullar och tilläggsavgifter.

OBS: Du kanske inte ser ett förberäknat pris om du beställer en lång resa, eller om du beställer resan innan appen hunnit beräkna priset.

Det pris du debiteras kan ändras om i följande situationer:
– Om du gör extra stopp under resan.
– Om du ändrar din destination.
– Om föraren får vänta flera minuter vid din upphämtningsplats.

INGA FÖRBERÄKNADE PRISER TILLGÄNGLIGA

Om du inte ser några förberäknade priser när du beställer en resa får du istället ett prisintervall. I detta intervall ingår exempelvis eventuella vägtullar och tilläggsavgifter. Ändrad destination, extra stopp eller väntetid är inte med i beräkningen. Ditt faktiska pris beräknas när du anlänt till din destination.
. . .

Gå till sidan nedan för att få ett beräknat pris för en resa på valfri plats där Uber finns tillgängligt.