Vi finns här för att hjälpa till

Använd Uber för dina evenemangstransporter

Uber erbjuder två lösningar för transporter till och från evenemang: Uber Events och kuponger.

UBER EVENTS

Genom Uber Events kan du köpa resekuponger till evenemangsdeltagarna som fungerar som krediter att använda vid resan till evenemanget. Du kan ställa in datum-, tids-, och platsparametrar för resekupongerna och bara betala för de resekuponger som faktiskt används, plus en mindre administrativ avgift.

Observera att evenemangstransporter via Uber Events innebär en engångskonfiguration. Du kan inte redigera ett evenemang när det har skapats. När du matat in din gästlista och betalningsinformation får du en sammanfattning av evenemanget och ett betalningskvitto via e-post före och efter din evenemang.

Besök följande länk för att konfigurera transporter via Uber Events:
. . .

KUPONGER

Genom din Uber for Business-plattform kan du köpa kuponger till evenemangsdeltagare samt skapa krediter som kan användas för resor till evenemanget. Logga när som helst in på ditt Uber for Business-konto för att uppdatera evenemangets information, inställningar och gäster eller skapa utgiftsrapporter när evenemanget har genomförts.

Du kan behöva använda kuponger genom Uber for Business om du behöver resor för ett värde som överstiger 10 000 $ eller om ditt evenemang varar i mer än 7 dagar.

Följ länken nedan för mer information om kuponger:
Eller kontakta oss om du vill ha hjälp med att konfigurera evenemangstransporter med kuponger: