Vi finns här för att hjälpa till

Använda familjeprofiler

Skapa en familjeprofil för att bli kontoorganisatör för din familjs Uber-konton. Du kan bjuda in släktingar och hantera varje persons standardbetalningsmetod.

Varje passagerare som läggs till i din familjeprofil måste uppfylla Ubers tjänstevillkor. För att få ha ett konto måste passageraren vara minst 18 år eller ha uppnått den myndighetsålder som gäller i respektive jurisdiktion.

SKAPA EN PROFIL OCH BJUD IN FAMILJEN

1. Välj ”Inställningar” i din appmeny.
2. Bläddra ner till ”Profiler” och tryck på fältet ”Lägg till familjeprofil”.
3. Välj eller lägg till din standardbetalningsmetod.
4. Följ stegen för att välja och bjuda in familjemedlemmar från din kontaktlista.

I dagsläget kan bara en familjemedlem bjudas in åt gången. När den familjemedlemmen väl accepterat din inbjudan kan du bjuda in ytterligare familjemedlemmar. Din familjeprofil kan ha upp till 4 medlemmar, inklusive dig själv.

Inbjudna familjemedlemmar får ett e-postmeddelande och ett push-meddelande eller SMS. De syns i din familjeprofil under ”väntar” tills de accepterat din inbjudan. Om du vill bjuda in familjemedlemmar som inte har ett Uber-konto måste de först ladda ned appen. När de har hämtat appen skickar du inbjudan igen.

När familjemedlemmar accepterat din inbjudan visas familjeprofilen som en betalningsmetod i deras respektive appar.

BETALNING MED FAMILJEPROFIL
I syfte att verifiera din familjeprofils betalningsmetod reserveras ett belopp på ditt kort. Det här reserverade beloppet annulleras omedelbart vilket betyder att ingen debitering sker.

Du kan också uppdatera din betalningsmetod för familjeprofiler. Så här gör du:
1. Tryck på din bild längst upp i appmenyn.
2. Välj din familjeprofil.
3. Välj ”Betalning” i menyn.
4. Välj den betalningsmetod du föredrar eller lägg till en ny.

HÅLLA ORDNING PÅ FAMILJEPROFILSRESOR
Kontoinnehavare för familjeprofiler kan för närvarande inte se en fullständig historik online eller i appen över en familjemedlems resor, utan bör använda kvitton för att spåra resor. Alla resekvitton och debiteringar i din familjeprofils betalningsmetod skickas automatiskt till profiladministratörens e-postadress.

Gör så här för att uppdatera denna e-postadress:
1. Välj ”Inställningar” i din appmeny.
2. Bläddra ner till Profiler och tryck på fältet Familjeprofil.
3. Bläddra ner till Alternativ och välj ”E-postkvitton”.
4. Uppdatera din e-postadress och tryck på knappen för att bekräfta.

SÅ TAR DU BORT EN FAMILJEPROFIL

1. Välj ”Inställningar” i din appmeny.
2. Bläddra ner till Profiler och tryck på fältet Familjeprofil.
3. Gå längst ner, tryck på ”Radera familjeprofil” och bekräfta.

SÅ TAR DU BORT EN FAMILJEMEDLEM

1. Välj ”Inställningar” i din appmeny.
2. Bläddra ner till Profiler och tryck på fältet Familjeprofil.
3. Gå längst ner och tryck på den familjemedlem du vill ta bort.
4. Välj ”Ta bort medlem” och bekräfta.

SÅ LÄMNAR DU EN FAMILJEPROFIL

1. Välj ”Inställningar” i din appmeny.
2. Bläddra ner till Profiler och tryck på fältet Familjeprofil.
3. Gå längst ner och tryck på knappen ”Lämna profilen”.

INTRÅNG I KONTOT
Om din Familjeprofil skapats utan din vetskap eller om du tror att någon gjort intrång i ditt konto ska du kontakta oss: