Vi finns här för att hjälpa till

Byt profilbild för passagerarkonto

För att ändra eller lägga till en profilbild ska du trycka på ditt foto eller den tomma cirkeln i din apps menysektion. OM DU HAR ETT FÖRARKONTO Förare med ett konto för Uber-förarpartner ändrar profilbild via förarappen. Detta gäller om du skapat ett förarkonto någon gång, även om kontot aldrig aktiverats. Din profilbild måste godkännas innan den visas på ditt konto. Godkännandeprocessen tar vanligtvis två timmar. När fotot blivit godkänt uppdateras både ditt passagerar- och förarpartnerkonto.