Vi finns här för att hjälpa till

Dela din plats

Passagerare kan visa sin exakta plats för föraren genom att aktivera platsdelning i realtid.

Denna funktion hjälper föraren att hitta dig när du rör dig mot upphämtningsplatsen.

SÅ FUNGERAR DET
När din förare anländer till upphämtningsplatsen visas en extra ikon på kartan som anger var du är. När din resa börjat kommer din förare inte längre att kunna se din plats.

AKTIVERA/INAKTIVERA PLATSDELNING I REALTID
Du kan aktivera/inaktivera funktionen med reglaget nere till höger på kartskärmen. Du kan också aktivera eller inaktivera den i appinställningarna. Gör så här:
1. Tryck på menyikonen.
2. Välj ”Inställningar”.
3. Dra ner och välj ”Sekretessinställningar”.
4. Tryck på ”Plats”.
5. Välj ”Dela plats i realtid”.