Vi finns här för att hjälpa till

Dricks vid företagsresor

Huruvida du ska betala för dricks på tjänsteresor beror på ditt företags utgiftspolicy.

Om ditt företag betalar hela kostnaden för dina resor debiteras eventuell dricks till företagskontot.

Om du ombads lägga till ytterligare en betalningsmetod när du gick med i din organisations företagskonto har kontoadministratören ställt in regler för de belopp som får spenderas. Detta innebär att resebetalningarna kommer att debiteras till företagets konto, men dricks och resebetalningar som överskrider det tillåtna beloppet debiteras till din privata betalningsmetod.

OBS: Dricksfunktionen är inte tillgänglig i alla länder.

Information om dricks med kuponger finns i artikeln nedan.