Vi finns här för att hjälpa till

Få en prisberäkning för din resa

När många människor försöker få tag på en bil på samma gång tillämpas dynamisk prissättning för att du snabbt och bekvämt ska kunna beställa en resa och hämtas upp.

Dynamisk prissättning kan orsakas av många olika omständigheter. Till exempel kan kraftiga skyfall, lokala sportevenemang eller helgdagar bidra till en tillfällig dynamisk prissättning.

Dynamisk prissättning har två syften. Passagerare som kan tänka sig att vänta ett par minuter eller ta någon annan slags transport gör ofta det, vilket betyder att efterfrågan i det området går ned. Dessutom blir förare motiverade av de högre priserna och kör i områden där resorna är efterfrågade. När efterfrågan går tillbaka till normalt återgår priserna till de normala.

Prisberäkningarna omfattar aktuellt dynamiskt pris i ditt område. Appen meddelar dig även när dynamisk prissättning är aktivt. När du ska beställa en resa måste du godkänna den aktuella multiplikatorn för dynamisk prissättning som visas på skärmen som ett heltal med en decimal. Om multiplikatorn är hög ombeds du att ange den för att bekräfta att du godkänner den.

Observera att multiplikatorn för dynamisk prissättning endast gäller för grundpriset, tiden och sträckan för resans pris. Avbokningsavgifter, vägtullar och tilläggsavgifter per resa har inte dynamisk prissättning.

Nedan visas ett exempel på hur priset beräknas för dynamisk prissättning med en multiplikator på 1,5 för en resa som kostar 100 SEK:

20 SEK grundpris
30 SEK sträcka
50 SEK tid
SUMMA: 100 SEK
Multiplikator för dynamisk prissättning 1,5 = 50 SEK
TOTALT: 150 SEK (100 + 50)
ANMÄRKNING OM RESPRISER:

– Om en resa omfattas av en aktiv kampanj i ditt konto kommer respriserna att återspegla rabatten
– Faktorer som trafik eller väder som gör att resans sträcka eller varaktighet förlängs kan påverka det belopp som du faktiskt debiteras.