Vi finns här för att hjälpa till

Hur fungerar beräknade ankomsttider?

Innan en resa startar ger appen en ETA för när föraren ska komma till din upphämtningsplats .

Efter att resan börjar ger appen en ETA för när du ska komma fram till din destination.

Observera att ETA tider är uppskattningar och inte kan garanteras. En mängd olika yttre faktorer som trafik eller vägbyggen kan påverka restiden.

Använda reglaget längst ner på skärmen för att se ETA för varje tillgängligt alternativet i din stad.

Efter en resa startar kommer appen kontinuerligt uppdatera ETA för din destination.