Vi finns här för att hjälpa till

Information om datasäkerhetsincidenten 2016

I oktober 2016 inträffade en datasäkerhetsincident som ledde till att Uber drabbades av ett dataintrång kopplat till passagerar- och förarkonton.

Den passagerarinformation som påverkades innefattar namn, e-postadresser och mobiltelefonnummer kopplade till konton globalt. Våra externa IT-forensikexperter har inte funnit några tecken på att resehistorik, kreditkortsnummer, bankkontoinformation, socialförsäkringsnummer eller födelsedatum har påverkats.

När denna incident ägde rum vidtog vi omedelbart åtgärder för att säkra informationen, omöjliggöra ytterligare obehörig åtkomst och stärka vår datasäkerhet.

BEHÖVER JAG VIDTA ÅTGÄRDER?
Vår uppfattning är att enskilda passagerare inte behöver vidta några åtgärder. Vi har inte sett några tecken på bedrägeriförsök eller olaglig användning kopplat till incidenten. Vi övervakar aktuella konton och har flaggat dem för ytterligare bedrägeriskydd.