Vi finns här för att hjälpa till

Jag vill se mitt omdöme

Efter varje resa har både passagerare och förare möjlighet att ge varandra omdömen utifrån upplevelsen av resan.

Systemet med omdömen bidrar till att endast passagerare och förare som visar sina medmänniskor hänsyn använder Uber. Omdömena rapporteras alltid som medeltal, och varken passagerare eller förare kan se de individuella omdömen som lämnats om en viss resa.

När du vill se ditt omdöme:
1. Öppna appen och tryck på menyn
2. Ditt omdöme är den siffra som visas under ditt namn

Du måste genomföra 5 resor innan du får ett genomsnittligt omdöme. Om du inte ser något omdöme beror detta sannolikt på att du inte genomfört tillräckligt många resor.