Vi finns här för att hjälpa till

Kontakta din förare med VoiceOver

Alternativen att ringa eller skicka meddelande till din förare visas i det vita fältet längst ner på skärmen när du blivit matchad.

Det finns en telefonikon och en meddelanderuta i det vita fältet där förarens namn och fordonsinformation visas.

Gör så här för att ringa din förare:

1. Tryck en gång och sedan två gånger på den runda telefonikonen under din förares information.
2. Tryck en gång och sedan två gånger på telefonnumret eller knappen ”GRATIS SAMTAL”.
3. Din telefon kommer automatiskt att ringa föraren utifrån med det val du gör.

Gör så här för att skicka meddelande till din förare:

1. Tryck en gång och sedan två gånger på textfältet under förarens information.
2. Skriv eller läs in ditt meddelande.
3. Tryck en gång och sedan två gånger på knappen ”SKICKA”.