Vi finns här för att hjälpa till

Lägga till sparade platser på iOS

I Uber-appen kan du lägga till platser som är vanliga destinationer, som arbetet eller hemmet.

LÄGG TILL ARBETE ELLER HEM I FAVORITERNA
Om du vill spara din hem- eller arbetsadress:
1. Tryck på menyikonen i appen
2. Tryck på ”Inställningar”
3. Tryck på ”Lägg till hem” eller ”Lägg till arbete”
4. Ange din hem- eller arbetsadress
Adresserna visas i din lista över favoriter i avsnittet Kontoinställningar i appen.

TA BORT ARBETET ELLER HEMMET FRÅN FAVORITERNA
1. Tryck på menyikonen i appen
2. Tryck på ”Inställningar”
3. Välj platsen du vill ta bort (Arbete eller Hem) och dra den till vänster för att ta bort den

LÄGG TILL EN DESTINATION TILL SPARADE PLATSER
När du rest till en destination visas ett ”Spara denna destination”-kort i ditt appflöde. För att spara den:
1. Tryck på ”Lägg till i sparade platser”
2. Skriv in ett namn eller smeknamn på platsen (som ”Johans hus” eller ”djuraffären”)
3. Tryck på ”Spara plats”
Observera: möjligheten att lägga till en plats i ”Sparade platser” finns bara efter att du rest till den destinationen.

TA BORT EN SPARAD PLATS
Om du inte längre vill ha kvar en plats i Sparade platser:
1. Tryck på menyikonen i appen
2. Tryck på ”Inställningar”
3. Tryck på ”Fler sparade platser”
4. Tryck på X bredvid platsen du vill ta bort
5. Välj ”Ta bort sparad plats”