Vi finns här för att hjälpa till

Navigera i menyn med VoiceOver

Om du vill navigera i Uber-appmenyn med VoiceOver ska du öppna din app och trycka två gånger uppe till vänster på skärmen för att öppna menyn. Följande alternativ visas uppifrån och ned:

Dina resor – i detta avsnitt visas dina tidigare resor och kommande schemalagda resor. Använd tre fingrar för att dra igenom din resehistorik. Välj en resa för att få hjälp med den, skicka in feedback eller titta på resekvittot.

Betalning – i detta avsnitt kan du lägga till eller uppdatera en betalningsmetod.

Hjälp – sök bland artiklar för att få svar på dina frågor om Uber. Du kan också skicka in feedback om tillgänglighetsfunktioner i detta avsnitt.

Gratisresor – använd din personliga inbjudningskod i detta avsnitt för att bjuda in andra personer till Uber.

Inställningar – uppdatera dina kontaktuppgifter, ange favoritplatser som hemmet eller arbetet, och lägg till kontakter som du snabbt kan dela din plats med före eller under en resa.

KONTAKTA SUPPORTEN

Om du har frågor eller synpunkter som rör tillgänglighet kan du kontakta oss genom att trycka på ”Tillgänglighet” under ”Hjälp” i menyn. Rapportera andra reserelaterade problem genom att välja aktuell resa under ”Dina resor” i menyn. Från nästa skärm kan du välja från ett flertal alternativ för att rapportera ett problem.