Vi finns här för att hjälpa till

Tillgänglighet med Uber

Delstatlig och federal lagstiftning förbjuder diskriminering av personer med funktionsnedsättning, inklusive dem som använder tjänstedjur. Partner som använder Uber-appen samtycker till att följa tillämpliga lagar och Uber-policyer som stipulerar att partner inte får neka eller på annat vis diskriminera passagerare med funktionsnedsättning.

Eventuella rapporter om olaglig diskriminering eller avvisning av passagerare med funktionsnedsättning kan resultera i att vi tillfälligt inaktiverar ett förarkonto medan vi granskar incidenten.

Dessutom förväntas partner hjälpa passagerare som använder gåstol, käpp, hopfällbar rullstol eller andra hjälpmedel i mesta möjliga mån.