Vi finns här för att hjälpa till

Uppdatera personuppgifter

För att uppdatera namn, e-postadress, telefonnummer eller lösenord:

1. Välj "Inställningar" i appens huvudmeny
2. Tryck på fältet som visar din profilinformation
3. Tryck på den information du vill ändra.
4. Gör dina uppdateringar och klicka på spara.

Om du ändrar ditt telefonnummer får du en verifieringskod via SMS. Ange koden i appen för att bekräfta ändringen.

Om du vill ändra ditt lösenord kommer du att ombes ange ditt befintliga lösenord. Lösenord måste bestå av åtminstone 5 tecken.
Om du vill lägga till eller ändra profilbild tar du del av denna artikel: