Vi finns här för att hjälpa till

Välja en reseprofil

Med profiler kan passagerare lätt hantera sina resor. Du kan skapa olika kontoprofiler på samma huvudpassagerarkonto. Varje profil har en standardmejladress och betalningsmetod som du väljer själv.

När du gör en resa med en profil debiteras automatiskt standardbetalningsmetoden för den profilen. Kvittot skickas till profilens standardmejladress.

Du kan ändra profil under resans gång genom att dra uppåt på appskärmen. Om en betalningsmetod är kopplad till en annan profil trycker du profilnamnet och ändrar till den profil du vill använda.

Så här ändrar du en profils betalningsmetod via appen:
1. Välj INSTÄLLNINGAR > Profiler och tryck på den profil du vill ändra.
2. Gå till INSTÄLLNINGAR > Standardbetalning.
3. Tryck på LÄGG TILL BETALNING för att välja ett annat alternativ.
4. Tryck på Spara. Det här alternativet blir standardbetalningsmetod för profilen. Du kan ändra det när som helst.